2toDrive Start 1 nov. 2011

 

2toDrive 1 november van start

Nieuwsbericht |  13-10-2011

Minister Schultz van Haegen  (Infrastructuur en Milieu) geeft op 1 november het startschot voor 2toDrive.  Vanaf deze datum kunnen jongeren vanaf hun 17e verjaardag  praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de  onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Bij de officiële aftrap van  het experiment door de minister volgen 10 jongeren hun eerste 2toDrive-rijles.

Het experiment 2toDrive wordt gestart om de  verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk  Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden  voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een  ervaren bestuurder.

Minister Schultz van Haegen: “Jongeren en  beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij  ongelukken. Met 2toDriveis het rijbewijs halen niet de  eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar  lang begeleid te rijden, zitten jongeren op hun achttiende ervarener achter het  stuur”.

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun  theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met  praktijklessen. Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het  CBR aanvragen.

Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij  de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de  jongere viawww.2todrive.nl  een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf  personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze  personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach  moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich  hebben.

De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november  2011 in. Dit betekent dat jongeren die op of na die dag 17 jaar worden (dus  geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen met het experiment. Jongeren  die op 1 november al 17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen, maar pas  praktijkexamen doen als ze 18 zijn.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat  2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder  ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder  begeleiding van een coach hebben gereden.

2toDrive loopt als een experiment met een  looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie  doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden  ingevoerd.

Voor meer informatie over het experiment en  aanvraag begeleiderspas ziewww.2todrive.nl

2toDrive Start 1 nov. 2011
Schuiven naar boven